Escola de tenis do C.C.R.D. Perlío

O C.C.R.D. de Perlío conta cunha escola de tenis e as clases se imparten nas pistas dedicadas a tal fin da sociedade situadas fronte á nosa sede. Á escola pódense inscribir tanto socios como non socios.

Na escola trátase de fomentar o deporte entre socios e veciños, tanto novos como adultos, iniciando nesta disciplina a novos xogadores e axudando aos xa veteranos a mellorar o seu nivel.

Ademais para fomentar a práctica deportiva promoveremos a súa participación en torneos e competicións. Recomendamos a todos os alumnos que se cercioren de que non padecen ningunha enfermidade que lles impida a práctica do tenis.

As clases impártense en grupos reducidos o que facilita un seguimento continuo e próximo da evolución de cada alumno.

¡¡¡Recorda!!!

Os socios do C.C.R.D. de Perlío disponen gratuitamente das pistas de tenis para practicar este deporte previa reserva. Ademais as clases de tenis teñen un importante descontó para socios.